Finansowanie dla firm – niezbędne dokumenty

Przygotowujesz się do złożenia wniosku o finansowanie dla Twojej firmy? Zapoznaj się z poniższym artykułem i dowiedz się, jakie dokumenty są potrzebne podczas starania się o kredyt w przypadku przedsiębiorców.

Kredyt dla firm – jakie dokumenty?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność przez dłuższy czas i posiadają stabilne źródło dochodów (w dochodach firmy nie ma zbyt dużych wahań sezonowych), mają znacznie większą szansę na pozytywne rozpatrzenie ich wniosku kredytowego. Banki bardzo często wymagają od kredytobiorców przynajmniej 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy z krótszym stażem zazwyczaj nie są zbyt wiarygodne dla tego typu instytucji i mogą spotkać się z odmową przyznania finansowania ze względu duże ryzyko kredytowe. Jednak należy zaznaczyć, że w niektórych bankach wymagania co do długości stażu, są mniej rygorystyczne.

Jeśli spełniasz najważniejsze warunki stawiane przez banki, możesz przystąpić do składania wniosku o kredyt gotówkowy dla firm. Warto zaznaczyć, że formalności, których musi dopełnić przedsiębiorca, mogą różnić się w zależności od tego, w jaki sposób rozlicza się on z urzędem skarbowym. Osoby, które rozliczają się na podstawie księgi przychodów i rozchodów znajdują się w nieco korzystniejszej sytuacji. W tej sytuacji wykazany jest bowiem dokładny dochód przedsiębiorcy, co może ułatwić analitykowi ocenę jego możliwości w zakresie spłaty zadłużenia.

Oto dokumenty, których banki wymagają od kredytobiorców w określonych sytuacjach.

 1. Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie ryczałtu:
 • dokument zaświadczający o wpisaniu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej),
 • potwierdzenie nadania firmie numerów NIP oraz REGON,
 • roczne zeznanie podatkowe PIT-28 (za okres ostatnich trzech lat),
 • deklaracja na podatek VAT z poprzedniego miesiąca,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
 • dokument zawierający informację o ewentualnych zadłużeniach w innych instytucjach bankowych (lub ich braku),
 • dokument wykazujący obroty na rachunkach prowadzonych przez inne banki,
 • kserokopia dowodu tożsamości.

 

 1. Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów:
 • dokument zaświadczający o wpisaniu do CEIDG,
 • zaświadczenie o nadaniu przedsiębiorstwu numerów NIP i REGON,
 • deklaracja na podatek VAT z poprzedniego miesiąca,
 • PIT-36 (za okres ostatnich trzech lat),
 • dokument zawierający informację o ewentualnych zadłużeniach w innych instytucjach bankowych (lub ich braku),
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i US,
 • udostępniona do wglądu książka przychodów i rozchodów,
 • wykaz obrotów na rachunkach prowadzonych przez inne banki,
 • dokument zawierający informacje o sytuacji gospodarczej i majątkowej firmy,
 • kserokopia dowodu tożsamości.

 

 1. Przedsiębiorcy odprowadzający podatek dochodowy na podstawie karty podatkowej:
 • dokument z decyzją o nadaniu przedsiębiorstwu numerów NIP i REGON,
 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG,
 • wykaz obrotów na rachunkach w innych bankach,
 • potwierdzenie niezalegania z płatnościami w ZUS i US,
 • dokument zaświadczający o braku zadłużeń w innych bankach lub, jeśli przedsiębiorca zaciągnął już kredyt na firmę – ich wysokości,
 • kserokopia dowodu tożsamości.

Informacje o wymaganych dokumentach zostały zaczerpnięte z serwisu biznes-firma.pl

 

Należy podkreślić, że powyższe wymogi co do dokumentacji potrzebnej przedsiębiorcom w procesie kredytowym, mogą różnić się w zależności od konkretnego banku. W dodatku trzeba mieć świadomość, że wymagania te mogą się zmieniać w przypadku poszczególnych branż.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three + 1 =